SK Myto: Informacje i zasady dotyczące opłat drogowych w Słowacji

SK Myto: Informacje i zasady dotyczące opłat drogowych w Słowacji

W ostatnich latach SK Myto stało się jednym z najważniejszych systemów pobierania opłat drogowych w Europie. Jest ono używane przez generalną dyrekcję autostrad i dróg Słowacji (NDS) i jest obowiązkowe dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje i zasady dotyczące opłat drogowych w Słowacji, abyś mógł być dobrze poinformowany przed podróżą.

  1. Co to jest SK Myto?

SK Myto to system elektronicznej poboru opłat drogowych, który został wprowadzony na Słowacji w 2010 roku. Jego celem jest finansowanie utrzymania i rozbudowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg krajowych na terytorium kraju. Opłaty są pobierane za korzystanie z tych dróg przez pojazdy o wadze powyżej 3,5 tony.

  1. Jak działa SK Myto?

SK Myto działa na zasadzie tzw. “elektronicznej trasy”, która obejmuje sieć drogową Słowacji. Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia OBU (On Board Unit), które są montowane na przedniej szybie pojazdu. OBU rejestruje przejazdy przez bramki poboru opłat, a opłata jest automatycznie pobierana z konta właściciela pojazdu.

  1. Kto musi płacić opłaty drogowe?

Opłaty drogowe w SK Myto dotyczą wszystkich pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony. Dotyczy to zarówno pojazdów krajowych, jak i zagranicznych. Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak pojazdy służące do celów obronnych, czy pojazdy świadczące usługi społeczne.

  1. Jakie są stawki opłat drogowych?

Stawki opłat drogowych są ustalane na podstawie kilku czynników, takich jak klasa pojazdu, rodzaj drogi i czas przejazdu. Składa się na to tzw. “tarifa drogowa”, która może być różna dla różnych kategorii pojazdów. Opłaty mogą być również różne w zależności od masy pojazdu oraz od tego, czy jest on zarejestrowany w Słowacji, czy za granicą.

  1. Jak zapłacić opłatę drogową?

Opłatę drogową można zapłacić przed podróżą lub w ciągu 10 dni po przejechaniu danego odcinka drogi. Istnieje kilka sposobów płatności, takich jak karty kredytowe, karty flotowe, przelewy bankowe, systemy automatycznego rozliczania oraz płatności mobilne. Ważne jest, aby zadbać o terminowe uregulowanie opłat, aby uniknąć kar i mandatów.

  1. Jakie są konsekwencje braku opłaty drogowej?

Brak uregulowania opłat drogowych w SK Myto może prowadzić do nałożenia kar i mandatów na właścicieli pojazdów. Słowackie służby drogowe są wyposażone w specjalne urządzenia do kontroli i rejestrowania pojazdów, które monitorują przestrzeganie zasad poboru opłat drogowych. Dlatego ważne jest, aby być świadomym obowiązku płacenia opłat i regularnie sprawdzać stan swojego konta.

Podsumowanie:

SK Myto to system poboru opłat drogowych, który jest obowiązkowy dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 tony na terenie Słowacji. Opłaty są pobierane za korzystanie z autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg krajowych. Płacone są one za pomocą urządzeń OBU, które rejestrują przejazdy przez bramki poboru opłat. Opłatę należy uregulować przed podróżą lub w ciągu 10 dni po przejechaniu danego odcinka drogi. Brak uregulowania opłat może prowadzić do nałożenia kar i mandatów. Dlatego ważne jest, aby być dobrze poinformowanym na temat zasad i obowiązków związanych z opłatami drogowymi w Słowacji.

Możesz również polubić…